Hebe快照空投520交易所平台币 • 6月13日20时对持有HEBE用户资产进行快照,对持币量大于等于一万HEBE用户,按用户持币量占额进行瓜分糖果。(空投糖果总计10万枚)
  空投领取方式,在快照结束后公布瓜分糖果结果,请根据公布上的名单私下在HEBE钱包把imtoken钱包的ETH地址发至HEBE-B9HU-FST2-655N-5VFWV进行登记,活动期间,过后不候。

  # 地址 币数 空投数量
  1 HEBE-DGAB-ZQCZ-3GXV-8APPG 3994771 11937.28
  2 HEBE-W3S9-KZGE-H582-4DV6B 2737850 8181.32
  3 HEBE-HCEV-5UVU-3B5N-CEZ6C 1887187 5639.34
  4 HEBE-ZDBB-45RJ-2FSJ-BGLQE 1795350 5364.91
  5 HEBE-V52D-2RQH-J5JY-3M4QV 1707975 5103.82
  6 HEBE-KE84-GKK4-8FY2-D48MT 1348970 4031.03
  7 HEBE-A3CU-X8RR-ZMWE-45VFK 1299762 3883.98
  8 HEBE-7WHH-6XDF-R7KL-GBGXW 1283105 3834.21
  9 HEBE-8LQX-SYRA-2L6D-EWSLA 1245296 3721.23
  10 HEBE-PPMP-ZCFF-KRZR-6XVG6 1034704 3091.93
  11 HEBE-962Z-WRGU-99L9-F6U9V 978058 2922.66
  12 HEBE-NVCZ-X888-HMND-HHLBL 966663 2888.61
  13 HEBE-2N5W-YHG7-79NB-8TDAE 934126 2791.38
  14 HEBE-2V3J-7448-DBE8-AZE5X 702890 2100.39
  15 HEBE-QWUN-C687-GASK-4VEFM 691734 2067.06
  16 HEBE-899K-KR76-RNVF-DLQVD 588367 1758.17
  17 HEBE-RJSR-PCS2-RG8S-4PQP3 566365 1692.43
  18 HEBE-YTUV-ZL92-FA3L-3DWYC 535737 1600.90
  19 HEBE-7DG5-ZSUG-PCGM-BNQGC 509250 1521.75
  20 HEBE-W555-RWVD-N3XY-ET6CU 502177 1500.62
  21 HEBE-2DWA-5KBG-3PJ4-4VNUB 472494 1411.92
  22 HEBE-BHK2-H4C3-LVY4-B9FEP 430743 1287.16
  23 HEBE-JT5W-AZUH-X372-3PGGP 383275 1145.31
  24 HEBE-MKU7-ZASE-Y985-9464P 372803 1114.02
  25 HEBE-2YL6-V4HQ-9RA2-EN57Q 348049 1040.05
  26 HEBE-SL5Z-T97W-YQ6V-4AAZL 327704 979.25
  27 HEBE-T45Q-CJQ3-HNUK-2JHAJ 311011 929.37
  28 HEBE-SM4Q-GXJT-9WQ2-6ZF85 303831 907.92
  29 HEBE-QTT6-JYHA-U7VA-8E5LY 281899 842.38
  30 HEBE-AZA7-43FX-SJET-2NNHK 245361 733.19
  31 HEBE-KQEL-LQBY-FHZA-3YKF9 220763 659.69
  32 HEBE-GK26-P6KX-HXPU-DP9FA 211224 631.19
  33 HEBE-MFZF-Z6MZ-WUET-2B3AE 210955 630.38
  34 HEBE-4REZ-DQ2Y-ZLAX-8KN47 210940 630.34
  35 HEBE-M7LS-AH9J-BAVP-6A7WB 210100 627.83
  36 HEBE-VANE-PPQA-NYCV-DXRVQ 209493 626.01
  37 HEBE-6DGZ-JTWG-6U59-4CCHS 199869 597.25
  38 HEBE-LVNQ-82UZ-E2D5-G65LJ 194943 582.53
  39 HEBE-5D6N-SFZ7-CQKB-CCD99 180002 537.89
  40 HEBE-JPZ2-8P63-BPXG-727M3 177500 530.41
  41 HEBE-36G4-PVZ6-M9CH-7EA6Q 168611 503.85
  42 HEBE-MQ8Z-ERSD-H47T-E6PT5 161527 482.68
  43 HEBE-EXE3-CPJN-YBMC-3DB4M 159305 476.04
  44 HEBE-TXLH-M289-A2TK-DQZAL 159216 475.77
  45 HEBE-52YZ-4AV4-KX4B-FFFYL 145676 435.31
  46 HEBE-MSWT-9PUK-8PCA-3MR6M 141591 423.11
  47 HEBE-649N-CW2M-XYXW-76VRS 132305 395.36
  48 HEBE-8KF6-PWT6-X8KA-EKD29 130292 389.34
  49 HEBE-LAEV-8PY6-M3CE-BUKSX 118669 354.61
  50 HEBE-F3JG-4QJ3-53TF-2X4RM 117534 351.22
  51 HEBE-9WMK-L9HD-WJPR-3GTT5 109360 326.79
  52 HEBE-5BKL-8N4Z-E65U-75ZLD 105439 315.08
  53 HEBE-TQRA-SVAD-3L8Q-AF77M 105060 313.94
  54 HEBE-24ZU-PRNY-TT46-8ZY2Q 104924 313.54
  55 HEBE-VU6D-S42N-H2VN-A2SXT 86264 257.78
  56 HEBE-SG6M-7E6B-A4YW-BNF3A 63940 191.07
  57 HEBE-B6QP-6QHV-ULQX-FN5PX 61166 182.78
  58 HEBE-YHWX-9SRV-DWEZ-39ZMR 59597 178.09
  59 HEBE-4BSW-C6CZ-M76L-9MBHW 56014 167.38
  60 HEBE-8BWA-A8ZX-2TWF-BXCQG 55549 165.99
  61 HEBE-R9N2-D9EC-UE5Q-EYSF6 54391 162.53
  62 HEBE-ATZK-S2EV-TYFE-53626 50110 149.74
  63 HEBE-7FVN-CZ29-RNWN-93XK5 39180 117.08
  64 HEBE-WFTU-65KZ-FCFY-7VSH6 30270 90.45
  65 HEBE-QADN-MDZK-QDQY-97MD7 30000 89.65
  66 HEBE-BQKB-YKDS-G6W9-9UNRD 30000 89.65
  67 HEBE-9NLR-4UUL-6RPV-3ZA5B 27000 80.68
  68 HEBE-WTMQ-VMKW-WS4Q-A7S8L 25000 74.71
  69 HEBE-UAAA-FAC9-9FMJ-CE6HW 17500 52.29
  70 HEBE-GBWP-Q9MC-ZSCQ-A82CE 16666 49.80
  71 HEBE-P25R-47E2-CEEE-3FASC 15000 44.82
  72 HEBE-9FPU-A5RN-PQRX-72SVW 11723 35.03
  73 HEBE-2Y8P-F6XZ-MLQ7-73BED 11250 33.62
  74 HEBE-L63P-22V8-TT8B-DEMBA 10816 32.32
  75 HEBE-KHMA-DT6Y-4U3W-HHV2M 10420 31.14
  76 HEBE-C7T4-WPHT-EA3V-2FJFM 10000 29.88
  77 HEBE-DQ4L-N8LJ-R8WK-HFHPZ 10000 29.88
  78 HEBE-CNZM-S3X3-F5CF-3Q2P2 10000 29.88


 • 0xde55030fcb556588c9878b1554d1e80140950736